Preken

(.) Afgoden in de Bijbel (.) BBL over de Tabernakeldienst (.) BBL over de profeet Bileam (.) BBL over het leven van Izak (.) Bijlagen ds. J. Lohuis (.) De bezetene van Gardara (.) Handelingen der Apostelen (.) Verklaring Dordtse Leerredenen (.) Verklaring Heidelberger Catechismus (.) Verklaring Ned. Geloofsbelijdenis (.) Zendbrieven der Apostelen .. 2014-10-29 HG Scherpenisse - Jesaja 8 vs 20 (kerkhervorming) Tot de wet en tot de getuigenis. zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.mp32015-11-22 HG Scherpenisse - Openb. 20 vs 7 En wanneer de duizend jaren zullen geeindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden.mp32018-11-11 Ds. J. Lohuis over Dan. 3 vs 1 Het afgodisch beeld van Nebucadnezar en Netflix in onze tijd.mp3