Preken

.. 2015-01-04 HG Scherpenisse - HC Zondag 1 (a) Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp32015-01-11 HG Scherpenisse - HC Zondag 1 (b) Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp32015-01-18 HG Scherpenisse - HC Zondag 1 (c) Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt.mp32015-01-25 HG Scherpenisse - HC Zondag 1 (d) Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt.mp32015-02-08 HG Scherpenisse - HC Zondag 1 (e) Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt.mp32015-02-15 HG Scherpenisse - HC Zondag 2 (a) Waaruit kent gij uw ellende.mp32015-03-01 HG Scherpenisse - HC Zondag 2 (b) Wat eist de wet Gods van ons.mp32015-03-15 HG Scherpenisse - HC Zondag 2 (c) Kunt gij dit alles volkomenlijk houden.mp32015-03-22 HG Scherpenisse - HC Zondag 3 (a) Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen.mp32015-03-29 HG Scherpenisse - HC Zondag 3 (b) Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp32015-04-19 HG Scherpenisse - HC Zondag 3 (c) Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.mp32015-04-26 HG Scherpenisse - HC Zondag 4 (a) Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan.mp32015-05-03 HG Scherpenisse - HC Zondag 4 (b) Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten.mp32015-05-10 HG Scherpenisse - HC Zondag 4 (c) Is dan God ook niet barmhartig.mp32015-06-14 HG Scherpenisse - HC Zondag 5 (a) Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen.mp32015-06-28 HG Scherpenisse - HC Zondag 5 (b) Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken.mp32015-07-05 HG Scherpenisse - HC Zondag 6 (a) Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn.mp32015-07-12 HG Scherpenisse - HC Zondag 6 (b) Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn.mp32015-07-19 HG Scherpenisse - HC Zondag 6 (c) Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is.mp32015-09-06 HG Scherpenisse - HC Zondag 7 (a) Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden.mp32015-09-20 HG Scherpenisse - HC Zondag 7 (b) Wat is een waar geloof.mp32015-10-04 HG Scherpenisse - HC Zondag 7 (c) Wat is dan een Christen nodig te geloven.mp32015-10-11 HG Scherpenisse - HC Zondag 7 (d) Hoe luiden die Artikelen des Geloofs.mp3