Preken

.. 2015-09-30 (BBL over Bileam) Numeri 22 vs 12 Toen zeide God tot Bileam; Gij zult met hen niet trekken, gij zult dat volk niet vloeken, want het is gezegend.mp32015-10-21 (BBL over Bileam) Numeri 22 vs 31 Toen ontdekte de HEERE de ogen van Bileam, zodat hij den Engel des HEEREN zag, staande in den weg, en Zijn uitgetrokken zwaard in Zijn hand.mp32015-12-09 (BBL over Bileam) Numeri 23 vs 1 Toen zeide Bileam tot Balak; Bouw mij hier zeven altaren, en bereid mij hier zeven varren en zeven rammen.mp32016-01-13 (BBL over Bileam) Numeri 23 vs 7-10 Wat zal ik vloeken, dien God niet vloekt; en wat zal ik schelden, waar de HEERE niet scheldt.mp32016-02-03 (BBL over Bileam) Numeri 23 vs 21 Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob; ook ziet Hij niet aan de boosheid in Israel.mp32016-03-16 (BBL over Bileam) Nummeri 24 vs 2 Als Bileam zijn ogen ophief, en Israel zag, wonende naar zijn stammen, zo was de Geest van God op hem.mp32016-04-06 (BBL over Bileam) Nummeri 24 vs 17 Ik zal hem zien, maar nu niet; ik aanschouw Hem, maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jakob.mp3