Preken

.. 2014-02-02 (deel 1) Lukas 8 vs 37 En de gehele menigte van het omliggende land der Gadarenen baden Hem, dat Hij van hen wegging; want zij waren met grote vreze bevangen.mp32014-02-09 (deel 2) Lukas 8 vs 38a En de man, van welken de duivelen uitgevaren waren, bad Hem, dat hij mocht bij Hem zijn.mp32014-02-16 (deel 3) Lukas 8 vs 38b-39 Keer weder naar uw huis, en vertel, wat grote dingen u God gedaan heeft.mp3