Preken

.. Afgoden in de Bijbel deel 1 - Deut. 5 vs 6-7 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.mp3Afgoden in de Bijbel deel 2 - 1 Kon. 18 vs 19 Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israel op den berg Karmel, en de vierhonderd en vijftig profeten van Baal, en de vierhonderd profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten.mp3Afgoden in de Bijbel deel 3 - 2 Kon. 1 vs 3b Is het, omdat er geen God in Israel is, dat gijlieden heengaat, om Baal-Zebub, den god van Ekron, te vragen.mp3Afgoden in de Bijbel deel 4 - 1 Kon. 22 vs 30-32b Gewisselijk, die is de koning van Israel, en zij keerden zich naar hem, om te strijden; maar Josafat riep uit.mp3Afgoden in de Bijbel deel 5 - Jes. 46 vs 1 Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen, hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten.mp3Afgoden in de Bijbel deel 6 - Jer. 44 vs 18 Maar van toen af, dat wij opgehouden hebben aan Melecheth des hemels te roken, en haar drankofferen te offeren.mp3