Preken

(2023-10-24 Voorthuizen) Rom. 8 vers 1-8 in het verband van HC zondag 13, vraag 34 - Waarom noemt gij Hem onze Heere.mp3(2023-11-07 Voorthuizen) Ds. M. Van Kooten over Gal. 4 vers 21-31 Werp de dienstmaagd uit en haar zoon.mp3(2023-11-21 Voorthuizen) Rom. 8 vers 9-11 Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.mp3(2023-12-05 Voorthuizen) 1 Johannes 5 vers 1-13 in het verband van HC zondag 32.mp3(2023-12-19 Voorthuizen) Rom. 8 vs 12-14, en Gen. 8 vs 20, Gen. 9 vs 1, Gen. 9 vs 8-17, met de regenboog als hoofdthema.mp3(2024-01-09 Voorthuizen) Rom. 8 vers 1-4 en Lukas 11 vers 1-4 Over Abba Vader en het kindschap.mp3(2024-02-06 Voorthuizen) Rom. 8 vers 18-30.mp3(2024-02-20 Voorthuizen) Rom. 8 vers 28-39 en Matth. 26 vers 36-46.mp3(2024-03-05 Voorthuizen) Rom. 8 vers 28-34 Verkiezing, roeping, rechtvaardiging, en heerlijkmaking.mp3(2024-03-20 Voorthuizen) Rom. 8 vers 31-39 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn.mp3(2024-04-02 Voorthuizen) Rom. 8 vers 35-39 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus.mp3(2024-04-16 Voorthuizen) Rom. 8 vers 35-39 en Psalm 44 vers 18-27 Als schapen ter slachting geleid.mp3(2024-04-30 Voorthuizen) Rom. 9 vers 1-5 Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees.mp3(2024-05-28 Voorthuizen) Schriftlezing Hand. 9 vers 9-16 in verband met Rom. 9 vers 6-13.mp3(2024-06-11 Voorthuizen) Matth. 5 vers 1-12 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.mp3(2024-06-25 Voorthuizen) Kand. A.R. van Asselt over geloofszekerheid of onzekerheid.mp3..