Preken

(2021-05-30 HHG Urk, Elim) Genesis 3 - Over de boom des levens.mp4 (2021-05-30 HHG Urk, Elim) Markus 8 vs 10-21 De Heere Jezus en de farizeeers.mp4 (2021-08-15 HHG Urk, Elim) Joh. 13 vs 8-10 Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen.mp4 (2021-08-15 HHG Urk, Elim) Psalm 51 vs 12-15 Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.mp4 (2021-08-29 HHG Urk, Elim) 2 Kon. 2 vs 14 - En hij nam den mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide; Waar is de HEERE, de God van Elia.mp4 (2021-08-29 HHG Urk, Elim) Markus 1 vs 37 - En zij Hem gevonden hebbende, zeiden tot Hem; Zij zoeken U allen.mp4 ..