Preken

.. H.C. Zondag 21 - Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3H.C. Zondag 22 - Wat troost geeft u de opstanding des vleses.mp3H.C. Zondag 24 - Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God zijn.mp3H.C. Zondag 25 - Over de Heilige Sacramenten.mp3H.C. Zondag 26 - Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn.mp3H.C. Zondag 27 - Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte.mp3H.C. Zondag 28 - Over het Heilig Avondmaal.mp3H.C. Zondag 29 - Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus.mp3H.C. Zondag 30 - Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis.mp3H.C. Zondag 31 (a) Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3H.C. Zondag 31 (b) Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3H.C. Zondag 32 - Over het stuk der dankbaarheid.mp3H.C. Zondag 33 - In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3H.C. Zondag 34 (1e gebod) - Over de heilige wet Gods.mp3H.C. Zondag 35 (2e gebod) - Over de beeldendienst.mp3H.C. Zondag 36 (3e gebod) - Over het vloeken en valselijk zweren.mp3H.C. Zondag 38 (4e gebod) - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.mp3H.C. Zondag 39 (5e gebod) - Eert uw vader en uw moeder.mp3H.C. Zondag 40 (6e gebod) - Gij zult niet doodslaan.mp3H.C. Zondag 41 (7e gebod) - Gij zult niet echtbreken.mp3H.C. Zondag 42 (8e gebod) - Gij zult niet stelen.mp3H.C. Zondag 43 (9e gebod) - Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.mp3