Preken

(.) Exodus 12 vers 13-14 En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn (.) Rouwdienst - Dirkje Kleen Krijgsman (.) Rouwdienst - Nicolaas Kleen .. 2 Kon. 5 vs 1-19 (deel 1) Gods voorzienigheid in het leven van Naaman de Syrier.mp32 Kon. 5 vs 1-19 (deel 2) Gods voorzienigheid in het leven van Naaman de Syrier.mp3Lukas 19 vers 1-10 Over de bekering van Zacheus de tollenaar.mp3Rom. 6 vers 3-8 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonden.mp3Rom. 7 vers 4 - Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus.mp3