Preken

(.) Bijbelse uitleg inzake de Heilige Doop (.) Dwaling en misvatting inzake de antichrist (.) Prekenserie over de Galatenbrief (2015-10-18 Driedorp) 2 Thess. 1 vs 7-8 De Troon, de Wraak en de Naam van het Lamme Gods.mp3(2017-04-02 Vriezenveen) Lukas 23 vers 47-48 Het geloof van de hoofdman over honderd.mp3(2018 Alblasserdam) Gal. 3 vs 26-29 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.mp3(2019 Alblasserdam) Markus 10 vs 38 Kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drink, en met den doop gedoopt worden, daar Ik mede gedoopt word.mp3(2019-01-27 Sleeuwijk) Hand. 9 vs 1-9 De bekering en roeping van Saulus, in zijn vijandschap gearresteerd (1e gedeelte).mp3(2019-02-10 Sleeuwijk) Hand. 9 vs 7-19 De bekering en roeping van Saulus (2e gedeelte).mp3(2019-04-11 Veenendaal) Westm. Conf. hfdst. 26 - Over de gemeenschap der heiligen.mp3(2019-05-05 Alblasserdam) Leviticus 13 vs 12-13 Over de reiniging van een melaatse in Israel.mp3(2019-05-23 Veenendaal) Westm. Conf. hfdst. 27 - De sacramenten en het genadeverbond.mp3(2019-08-04 Canada) 2 Petrus 1 vs 19 En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is.mp3(2019-08-04 Canada) Joh. 15 vs 25-26 Zij hebben Mij zonder oorzaak gehaat.mp3(2019-09-06 Voorthuizen) 2 Kor. 3 vs 17 De Heere nu is de Geest, en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.mp3..