Preken

(Alblasserdam) 2 Tim. 3 vs 6-8 Vrouwkens, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen.mp3(Alblasserdam) Ezechiel 37 vs 14a - En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven.mp3(Alblasserdam) Openb. 1 vs 17-19 Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen.mp3.. 2014-03-16 Voorber. HA 1 Petrus 1.mp32014-04-13 Johannes 19 vs 1 - 22.mp32014-05-25 Johannes 10 vs 1-21.mp32014-06-01 Openbaring 1 vs 9-20.mp32014-06-29 1 Samuel 22 vs 1-5.mp32014-08-03 Jesaja 30 vs 1-17.mp32014-08-31 Ruth 1.mp3Hebr. 11 vs 21 - Door het geloof heeft Jakob, stervende, een iegelijk der zonen van Jozef gezegend.mp3Hebr. 11 vs 8 - Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou.mp3Jesaja 12 vs 1 Ik dank U, HEERE! dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij.mp3Lukas 8 vs 45a - En Jezus zeide; Wie is het, die Mij heeft aangeraakt.mp3