Preken

.. HC zondag 20, vraag 53 - De waarachtigheid - De echtheid - De eeuwigheid - Joh 16.mp3HC zondag 21, vraag 54 - En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven Johannes 11 vs 20-29.mp3HC zondag 21, vraag 54 - Enigheid des waren geloofs.. tot het einde, vergadert, beschermt en onderhoudt, ik.. een levend lidmaat, en eeuwig zal blijven.mp3HC zondag 21, vraag 54 - Wat geloofd gij van de heilige algemene christelijke kerk - Uitleg Kerkisme - Joh 10.mp3HC zondag 21, vraag 55 - Wat verstaat gij door.. de gemeenschap der heiligen... Hand. 2.mp3HC zondag 21, vraag 56 - Wat geloofd gij van de ..vergeving der zonden.. Micha 7.mp3HC zondag 22, vraag 57 - Wat troost geeft u de ..opstanding des vleses.. - 1-Korinthe 15.mp3HC zondag 22, vraag 58 - Wat troost schept gij uit het artikel van het ...eeuwig leven.. Johannes 6 vs 35-59.mp3HC zondag 23, vraag 59 - Maar wat baat het u nu gij dit alles geloofd - Galaten 3.mp3HC zondag 23, vraag 60 (deel 1) Hoe zijt gij rechtvaardig voor God - Galaten 3.mp3HC zondag 23, vraag 60 (deel 2) Hoe zijt gij rechtvaardig voor God - Romeinen 4.mp3HC zondag 23, vraag 61 - Waarom zegt gij, dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt Matth. 17.mp3HC zondag 24, vraag 62 - GERECHTIGHEID - Zacharias 3.mp3HC zondag 24, vraag 63 - HOE...Verdienen met belonen en goede werken......niet uit verdiensten,.. maar uit Genade [Matth 20].mp3HC zondag 24, vraag 64 - Maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen - Matth 7 vs 15-23.mp3HC zondag 25, vraag 65 - Van de Sacramenten - Bepaald bij het geloof [in Christus] - Efeze 2 vs 1-8.mp3HC zondag 25, vraag 66 - Heilige zichtbare waartekenen - Eed van trouw [ring] - Geloften - Beloften - [Gen. 17].mp3HC zondag 25, vraag 67 - Het Woord en de sacramenten zijn daarheen, naar Christus gericht. [Galaten 3].mp3HC zondag 25, vraag 68 - Hoeveel sacramenten heeft Christus ingezet - Heilige doop en Heilig Avondmaal [1 Joh. 5 vs 1-13].mp3HC zondag 26, vraag 69 - Hoe wordt gij in den Heilige doop vermaand, onderwezen en verzekerd [Matth. 28 vs 16-20].mp3