Preken

(new) Ds. P.J. Dorsman en Ds. S. de Jong voor de GBS.mp3(new) Johannes 1 vers 22 slot - Oudejaarsavond.mp3.. Amos 7 vs 7-9 (biddag) Maar Izaks hoogten zullen verwoest, en Israels eigendommen verstoord worden.mp3Ezra 8 vers 21-23 (biddag) Alzo vastten wij; en verzochten zulks van onzen God; en Hij liet zich van ons verbidden.mp3Hand. 27 vs 44b - En alzo is het geschied, dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn.mp3Jeremia 7 vers 17-19.mp3Johannes (3) vers 2 - Nieuwjaarsdienst.mp3Koningen (2) vers 28-30.mp3Lukas 02 vs 7 - En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3Lukas 12 vers 16-21.mp3Markus 16 vs 7 - Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea.mp3Mattheus 01 vers 21 Kerst.mp3Mattheus 09 vers 20-22.mp3Mattheus 25 vers 1-2.mp3Psalm 119 vers 97-120 GBS dienst.mp3Psalm 143 vers 2 Vijfentwintigjarig ambtsjubileum.mp3Psalm 144 vers 15 - Nieuwjaarsdag.mp3Romeinen 3 vers 23-24.mp3Romeinen 8 vers 9b.mp3Samuel (1) 22 vers 1-2.mp3Spreuken 30 vs 7-9 (bidstond) Twee dingen heb ik van U begeerd, onthoud ze mij niet, eer ik sterve.mp3