Preken

(.) Ds. KV toespraak tijdens de coronacrisis 22-03-2020 (2009 Afscheid Vriezenveen) Ds. KV in preekfragment over de sacramentsleer van Luther.mp3(2009 Afscheid Vriezenveen) Genesis 22 vers 13b En Abraham ging, en nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats.mp3(2009 Papendrecht) Ds. K. Veldman over HC zondag 7 - Wat is een waar zaligmakend geloof in Jezus Christus.mp3(2009 Papendrecht) Ds. KV noemt heikel punt inzake onbekeerde ambtsdragers en onbekeerd belijdenis doen zonder kennis aan Christus en vergeving van zonden.mp3(2012 Alblasserdam) Ds. KV over 1 Kon. 19 vs 19-21 Over de roeping van Elisa.mp3(2012-02-04 Ter Aar) DJK commentaar inzake uitleg ds. K. Veldman over Gal. 3 vers 27.pdf (2012-02-04 Ter Aar) Ds. KV over Gal. 3 vs 27-29 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.mp3(2014-01-30 Canada) 1 Joh. 4 vs 1-3 Gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.mp3(2015-10-22 Canada) Kol. 3 - Evangelische heiligmaking versus wettische heiligmaking.mp3(2019-07-07 Oldebroek) Hand. 8 vs 26-40 En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.mp3(2019-07-07 Oldebroek) KV in preekfragment over de wens van de kamerling uit Candace om gedoopt te worden.mp3(2019-08-17 Canada) Ds. K. Veldman distantieert zich van DJK en kand. R.J. Jansen inzake de doop.pdf (2019-08-17) DJK naschrift over waarom de doop niet in plaats van de besnijdenis is gekomen.pdf (2020-10-25 Alblasserdam) KV over HC zondag 4 - Indien de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, is en blijft het evangelie krachteloos en doet het geen kracht ten leve.mp3(2021-07-04 Alblasserdam) Dominee KV doet schuldbelijdenis in leerdienst over HC zondag 30, over dat er geen belijdenis des geloofs gedaan mag worden zonder een waar geschonken geloof.mp3(2022-08-07 HHG Urk, Elim) Uitgelicht preekfragment Rom. 7 vers 1-6 Want een vrouw, die onder den man staat, is aan den levenden man verbonden door de wet.mp3(2022-09-04 Alblasserdam) Ds. KV over Hebr. 11 vs 8-10 Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou.mp3(2022-09-04 Alblasserdam) Genesis 12 versus Genesis 15 -- Waar ontving Abram het rechtvaardigend geloof in de Heere Jezus Christus.pdf .. Ds. KV over HC zondag 27 - Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte.mp3Ds. KV over Kol. 2 vs 11 - In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt.mp3Ds. KV over Matth. 3 vs 06-11 (Katwijk) En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.mp3HC zondag 31 (Vriezenveen) Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3Matth. 10 vs 16 - Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen.mp3N.G.B. artikel 27 (Harskamp) De katholieke of algemene kerk.mp3Rom. 09 vs 22-24 Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar.mp3Rom. 10 vs 14-15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden.mp3