Preken

.. 2021-07-22 HHG Alblasserdam - intrededienst ds. H. Zweistra.mp32021-08-05 HHG Alblasserdam - Hebr. 11 vs 1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.mp32021-08-08 HHG Alblasserdam - Lukas 15 vs 01-16 Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.mp32021-08-08 HHG Alblasserdam - Lukas 15 vs 17-24 Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u.mp32021-08-08 HHG Alblasserdam - Lukas 15 vs 25-32 Zie, ik dien u nu zo vele jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven.mp32021-08-15 HHG Alblasserdam - HC zondag 1 -- Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp32021-08-15 HHG Alblasserdam - Koningen (1) 17 vs 1-6 En Elia, de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab; Zo waarachtig als de HEERE, de God Israels, leeft.mp32021-08-15 HHG Alblasserdam - Psalm 73 - Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede.mp32021-08-26 HHG Alblasserdam - aanvang 19.30 uur Hebreeen 11 vers 4.mp32021-09-02 HHG Alblasserdam - aanvang 19.30 uur Hebreeen 11 vers 5.mp32021-09-05 HHG Alblasserdam - HC zondag 1 .mp32021-09-05 HHG Alblasserdam - aanvang 09.30 uur 2 Kronieken 33 vers 9-13.mp32021-09-05 HHG Alblasserdam - aanvang 14.30 uur 1 Koningen 17 vers 7-15.mp32021-09-09 HHG Alblasserdam - aanvang 19.30 uur Hebreeen 11 vers 6.mp32021-09-12 HHG Alblasserdam - HC zondag 2 .mp32021-09-12 HHG Alblasserdam - aanvang 09.30 uur Mattheus 25 vers 1-13.mp32021-09-12 HHG Alblasserdam - aanvang 14.30 uur 1 Koningen 17 vers 15-24.mp32021-09-19 HHG Alblasserdam - aanvang 09.30 uur Jesaja 53 vers 10.mp32021-09-19 HHG Alblasserdam - aanvang 14.30 uur Jesaja 53 vers 10.mp32021-09-19 HHG Alblasserdam - aanvang 19.00 uur Romeinen 7 vers 22-26.mp32021-09-23 HHG Alblasserdam - aanvang 19.30 uur Hebreeen 11 vers 8.mp32021-09-26 HHG Alblasserdam - HC zondag 3 .mp32021-09-26 HHG Alblasserdam - aanvang 09.30 uur Daniel 1.mp32021-09-26 HHG Alblasserdam - aanvang 14.30 uur 1 Koningen 18 vers 1-16.mp32021-10-03 HHG Alblasserdam - HC zondag 4 -- Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan.mp32021-10-03 HHG Alblasserdam - aanvang 09.30 uur 1 Koningen 18 vers 17-20.mp32021-10-07 HHG Alblasserdam - aanvang 19.30 uur Hebreeen 11 vers 24-26.mp32021-10-10 HHG Alblasserdam - HC zondag 5 -- Is er enig Middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen.mp32021-10-10 HHG Alblasserdam - aanvang 09.30 uur 1 Koningen 18 vers 18-29.mp32021-10-17 HHG Alblasserdam - HC zondag 6 -- Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn.mp32021-10-17 HHG Alblasserdam - aanvang 09.30 uur 1 Koningen 18 vs 29-40.mp32021-10-21 HHG Alblasserdam - aanvang 19.30 uur Hebreeen 11 vers 9-10.mp32021-10-24 HHG Alblasserdam - HC zondag 7 -- Wat is een waar zaligmakend geloof.mp32021-10-24 HHG Alblasserdam - aanvang 09.30 uur 1 Koningen 18 vers 36-46.mp32021-10-31 HHG Alblasserdam - aanvang 09.30 uur 1 Koningen 19 vers 1-10.mp32021-10-31 HHG Alblasserdam - aanvang 18.00 uur Romeinen 1 vers 16-17.mp32021-11-11 HHG Alblasserdam - aanvang 19.30 uur Hebreeen 11 vers 11.mp32021-11-14 HHG Alblasserdam - HC zondag 8 .mp32021-11-14 HHG Alblasserdam - aanvang 09.30 uur 1 Koningen 19 vers 9-18.mp32021-11-18 HHG Alblasserdam - aanvang 19.30 uur Genesis 37 vers 01-11.mp32021-11-25 HHG Alblasserdam - aanvang 19.30 uur Genesis 37 vers 12-22.mp32021-11-28 HHG Alblasserdam - HC zondag 9 .mp32021-11-28 HHG Alblasserdam - aanvang 09.30 uur Lukas 1 vers 39-56.mp32021-12-02 HHG Alblasserdam - aanvang 19.30 uur.mp32021-12-05-0850.mp32021-12-05-1732.mp32021-12-09-1858.mp32021-12-16-1905.mp32021-12-19-1732.mp32021-12-25-0856.mp32021-12-26-0854.mp32021-12-26-1738.mp3