Preken

(2021-11-21) HC zondag 1, vraag 1 - Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp3(2021-11-28) HC zondag 1, vraag 2 - Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt.mp3(2021-12-12) HC zondag 2, vraag 3-4 Waaruit kent gij uw ellende.mp3(2022-01-09) HC zondag 2 en 3, vraag 5-6 Heeft God de mens dan alzo boos en verkeerd geschapen.mp3(2022-01-16) HC zondag 3, vraag 7-8 Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp3(2022-01-23) HC zondag 4, vraag 9 - Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan.mp3(2022-01-30) HC zondag 4, vraag 10 - Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten.mp3(2022-02-13) HC zondag 4, vraag 11 - Is dan God ook niet barmhartig.mp3(2022-02-20) HC zondag 5, vraag 12 - Is er dan enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen.mp3(2022-02-27) HC zondag 5, vraag 13-14 Maar kunnen wij dan niet door onszelf betalen.mp3(2022-03-13) HC zondag 5, vraag 15 - Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken.mp3(2022-03-20) HC zondag 6, vraag 16-17 Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens, en tegelijk waarachtig God zijn.mp3(2022-03-27) HC zondag 6, vraag 18-19 Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is.mp3(2022-04-10) HC zondag 7, vraag 20 - Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden.mp3(2022-04-24) HC zondag 7, vraag 21 - Wat is een waar zaligmakend geloof.mp3(2022-05-08) HC zondag 7, vraag 22-23 Wat is dan een christen nodig te geloven.mp3(2022-05-15) HC zondag 8, vraag 24-25 Hoe worden deze twaalf geloofsartikelen gedeeld.mp3(2022-05-22) HC zondag 9, vraag 26 - Wat gelooft gij met deze woorden; Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.mp3(2022-05-29) HC zondag 10, vraag 27 - Wat verstaat gij door de voorzienigheids Gods.mp3(2022-06-19) HC zondag 10, vraag 28 - Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt.mp3(2022-06-26) HC zondag 11, vraag 29 - Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker genoemd.mp3(2022-07-10) HC zondag 11, vraag 30 - Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid bij de heiligen of bij zichzelf zoeken.mp3(2022-07-17) HC zondag 12, vraag 31 - Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3(2022-07-24) HC zondag 12, vraag 32 - Maar waarom wordt gij een christen genaamd.mp3(2022-07-31) HC zondag 13, vraag 33 - Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn.mp3..