Preken

(.) HG Elspeet (.) HG Vriezenveen .. 2017-05-25 (HG Driesum) 1 Petrus 3 vs 22 - Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.mp32017-05-28 (HG Valburg) 1 Petrus 3 vs 8-22.mp32017-05-28 (HG Valburg) Filippenzen 3 vs 1-16.mp32017-07-30 (HG Valburg) Filippenzen 3 vs 1-16.mp32017-09-03 (HG Valburg) Filippenzen 3 vs 9-10a.mp32017-09-06 (HE Hilversum) Filipp. 3 vs 9b-10a Maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof.mp32017-10-29 (HG Valburg) 2 Korinthe 4 vs 5-18.mp32017-10-29 (HG Valburg) Hebr. 12 vs 1-13.mp32017-11-12 (HG Valburg) Filippenzen 3.mp32017-12-03 (HG Driesum) Filippenzen 3 vs 10 - Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende.mp32017-12-10 (HG Valburg) Hebr. 10 vs 5-22.mp32017-12-25 (HG Valburg) 2 Korinthe 8 vs 1-9.mp32018-03-11 (HG Valburg) 1 Thess. 1 vs 9-10 Want zij zelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden.mp32018-04-29 (HG Elspeet) Efeze 1 vs 3.mp32018-05-02 (HE Hilversum) Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening.mp32018-05-10 (HG Horst) 1 Petrus 3 vs 22 Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.mp32018-06-24 (HG Vriezenveen) Efeze 1 vs 5a Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus.mp32018-07-15 (HG Elspeet) 1 Thess. 1 vs 9-10 Want zij zelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben.mp32018-07-29 (HG Montfoort) 1 Thess. 1 vs 9-10 Want zij zelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben.mp32018-07-29 (HG Montfoort) Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.mp32018-08-12 (HG Scherpenisse) Efeze 1 vs 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.mp32018-10-31 Hervormingsdienst o.l.v. ds B. Van Leeuwen en ds C. Stelwagen.mp32018-11-04 Efeze 1 vs 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.mp32018-11-18 (HG Valburg Homoet) Efeze 1 vs 5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus.mp32018-12-12 (HG Hilversum) Hebr. 2 vs 14-15..mp3