Preken

.. 2009-01-14 (HG Elspeet) Galaten 4 vs 1-6 (a) Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles.mp32009-02-11 (HG Elspeet) Galaten 4 vs 1-6 (b) Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet.mp32009-03-19 (HG Elspeet) Gal 4 vs 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept; Abba, Vader.mp32009-06-10 (HG Elspeet) Gal 4 vs 7 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus.mp32011-11-06 (HG Elspeet) Gal 2 vs 20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft.mp32013-06-23 (HG Elspeet) Gal 3 vs 2 Dit alleen wil ik van u leren; hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs.mp32018-06-17 (HG Elspeet) Gal 3 vs 2 Dit alleen wil ik van u leren; hebt gij de Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs.mp32018-06-17 (HG Valburg) Gal. 3 vs 2 Dit alleen wil ik van u leren; hebt gij de Geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs.mp32019-06-16 (HG Elspeet) Gal. 4 vs 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten.mp32019-07-14 (HG Valburg) Gal. 4 vs 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten.mp3