Preken

.. BBL (01) over de Tabernakel - Israel zal Mij een heiligdom maken.mp3BBL (02) over de Tabernakel - De ark van Gods troon, naar Gods recht.mp3BBL (03) over de Tabernakel - De ark van Gods troon, naar Gods genade.mp3BBL (04) over de Tabernakel - Het gouden verzoendeksel.mp3BBL (05) over de Tabernakel - De tafel der toonbroden.mp3BBL (06) over de Tabernakel - De gouden kandelaar.mp3BBL (07) over de Tabernakel - De olie voor de kandelaar.mp3BBL (08) over de Tabernakel - Het gouden reukofferaltaar.mp3BBL (09) over de Tabernakel - Het heilig gebruik van het reukwerk.mp3BBL (10) over de Tabernakel - Het onheilig gebruik van het reukwerk.mp3BBL (11) over de Tabernakel - De voorhang tussen het heilige en het heilige der heilige.mp3BBL (12) over de Tabernakel - De heerlijkheid van de tabernakel.mp3BBL (13) over de Tabernakel - Het koperen brandofferaltaar.mp3BBL (14) over de Tabernakel - Het koperen wasvat.mp3BBL (15) over de Tabernakel - De dienst van de levieten.mp3BBL (16) over de Tabernakel - De dienst der priesters, daartoe gewassen.mp3BBL (17) over de Tabernakel - De dienst der priesters, daartoe gekleed.mp3BBL (18) over de Tabernakel - De dienst der priesters, daartoe gezalfd.mp3BBL (19) over de Tabernakel - De dienst der priesters, daartoe een zondoffer.mp3BBL (20) over de Tabernakel - De dienst der priesters, daartoe een brandoffer.mp3BBL (21) over de Tabernakel - De dienst der priesters, daartoe een beweegoffer.mp3BBL (22) over de Tabernakel - De aanstelling van de hogepriester door God.mp3BBL (23) over de Tabernakel - De aanstelling van de hogepriester uit de broederen.mp3BBL (24) over de Tabernakel - De volmaaktheid van de hogepriester des HEEREN, zijn reinheid.mp3BBL (25) over de Tabernakel - De volmaaktheid van de hogepriester des HEEREN, zijn huwelijk.mp3BBL (26) over de Tabernakel - De volmaaktheid van de hogepriester des HEEREN, zijn gestalte.mp3BBL (27) over de Tabernakel - De volmaaktheid van de hogepriester des HEEREN, zijn nuchterheid.mp3BBL (28) over de Tabernakel - De hogepriesterlijke arbeid op de grote verzoendag.mp3BBL (29) over de Tabernakel - De hemelsblauwe mantel van de hogepriester.mp3BBL (30) over de Tabernakel - De efod van de hogepriester.mp3BBL (31) over de Tabernakel - De borstlap van de hogepriester.mp3BBL (32) over de Tabernakel - De urim en de tunim in de borstlap van de hogepriester.mp3BBL (33) over de Tabernakel - De gouden plaat aan de hoed van de hogepriester.mp3BBL (34) over de Tabernakel - De houthouwers en de waterputters in de dienst des HEEREN.mp3BBL (35) over de Tabernakel - Mozes getrouwheid in de dienst des HEEREN.mp3BBL (36) over de Tabernakel - De noodzakelijkheid van de offerdienst.mp3BBL (37) over de Tabernakel - De heerlijkheid van de offerdienst.mp3BBL (38) over de Tabernakel - Het brandoffer.mp3BBL (39) over de Tabernakel - Het spijsoffer.mp3BBL (40) over de Tabernakel - Het dankoffer.mp3BBL (41) over de Tabernakel - Het zondoffer.mp3BBL (42) over de Tabernakel - Het schuldoffer.mp3BBL (43) over de Tabernakel - Het feest van de sabbath.mp3BBL (44) over de Tabernakel - Het feest van de nieuwe maan.mp3BBL (45) over de Tabernakel - Het feest van het pascha.mp3BBL (46) over de Tabernakel - Het feest van pinksteren.mp3BBL (47) over de Tabernakel - Het feest der loofhutten.mp3BBL (48) over de Tabernakel - Het feest des geklanks.mp3BBL (49) over de Tabernakel - Het feest van de grote verzoendag.mp3