Preken

(.) ANEKDOTES (.) LEERDWALINGEN .. 07-09-2014 10.00 HHK Elspeet - W.M. Mulder.mp307-09-2014 18.30 HHK Elspeet - W.M. Mulder.mp3Ds. A. Moerkerken (a) Over het onstaan van de Heilige Schrift.mp3Ds. A. Moerkerken (b) De schrijvers van de Heilige Schrift.mp3Ds. A. Moerkerken (c) Het gezag van de Heilige Schrift.mp3Ds. B.L.P. Tramper - Biddagpredicatie op 12 maart 2014.mp3Ds. C.M Buijs - H.C. Zondag 01 - Wat is uw enige Troost, beide in leven en sterven.mp3Ds. C.M. Buijs (Intrede Elspeet) Jes. 30 vs 26 En het licht der maan zal zijn als het licht der zon, en het licht der zon zal zevenvoudig zijn.mp3Ds. C.M. Buijs - Inleidend woord bij de verhandeling van de Heidelberger Catechismus.mp3Ds. H. Hofman over Jes. 1 vs 27 - Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid.mp3Ds. L. Gebraad over Esther 4 vs 14 - Want indien gij enigszins zwijgen zult te dezer tijd.mp3Ds. L. Gebraad over Ex. 2 vs 24 - En God hoorde hun gekerm, en God gedacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak, en met Jakob.mp3Ds. L. Gebraad over Hebr. 4 vs 14 - Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is.mp3Ds. W.J. Op t Hof over Ezech. 39 vs 9-10 En de inwoners der steden Israels zullen uitgaan, en vuur stoken en branden van de wapenen.mp3Kand. R.J. Jansen - 2 Thess. 1 vs 7-8 Zijn troon, Zijn wraak en Zijn Naam.mp3Kand. R.J. Jansen - Gal. 3 vs 26-29 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.mp3Kand. R.J. Jansen - Markus 10 vs 38 Kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drink, en met den doop gedoopt worden, daar Ik mede gedoopt word.mp3