Preken

.. H.F. Kohlbrugge - Petrus (1) 5 vs 5-6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.mp3H.F. Kohlbrugge - Psalm 149 vers 4b Want de HEERE heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil.mp3H.F. Kohlbrugge - Psalm 65 vers 5 Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest, en doet naderen, dat hij wone in Uw voorhoven.mp3H.F. Kohlbrugge over 1 Petrus 3 vers 1-7 Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand.mp3H.F. Kohlbrugge over 1 Petrus 3 vs 1-7 Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig.mp3H.F. Kohlbrugge over Lukas 2 vs 1-12 (a) Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere.mp3H.F. Kohlbrugge over Lukas 2 vs 1-12 (b) Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere.mp3H.F. Kohlbrugge over Lukas 2 vs 1-12 (c) Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere.mp3H.F. Kohlbrugge over Rom. 7 vs 14 - Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.mp3Oudejaarspreek (deel 1) Psalm 90 - Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.mp3Oudejaarspreek (deel 2) Psalm 90 - Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.mp3Oudejaarspreek (deel 3) Psalm 90 - Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.mp3