Preken

.. N.G.B. artikel 02 - Door wat middel GOD van ons gekend wordt.mp3N.G.B. artikel 03-05 Het Woord van God.mp3N.G.B. artikel 06-07 - Het onderscheid tussen de canonieke en de apocriefe boeken.mp3N.G.B. artikel 08-09 De Heilige Drie-eenheid.mp3N.G.B. artikel 10-11- Over de Godheid van Christus en van de Heilige Geest.mp3N.G.B. artikel 12 - Van de schepping aller dingen en met name der engelen.mp3N.G.B. artikel 13 - Van de voorzienigheid Gods en regering aller dingen.mp3N.G.B. artikel 14 - Van de schepping en val des mensen en zijn onvermogen tot het ware goed.mp3N.G.B. artikel 15 - Van de erfzonde.mp3N.G.B. artikel 16 - Van de eeuwige verkiezing Gods.mp3N.G.B. artikel 17 - Van de wederoprichtig des gevallen mensen.mp3N.G.B. artikel 18 - Van de menswording van Jezus Christus.mp3N.G.B. artikel 19-20 (I) De twee naturen van Christus.mp3N.G.B. artikel 19-20 (II) De twee naturen van Christus.mp3N.G.B. artikel 20 - God heeft Zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus.mp3N.G.B. artikel 21 - De voldoening door Christus.mp3N.G.B. artikel 22 - De rechtvaardiging door het geloof in Christus.mp3N.G.B. artikel 23 - Onze gerechtigheid voor God in Christus.mp3N.G.B. artikel 24 - De heiliging.mp3N.G.B. artikel 25-26 Christus de vervulling van de wet, en onze enige Voorspraak.mp3N.G.B. artikel 27 - De katholieke of algemene kerk.mp3