Preken

.. 2019-03-14 BBL over Psalm 1 - Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen.mp32019-03-28 BBL over Psalm 2 - Strijd en zegepraal van den Messias.mp32019-04-11 BBL over Psalm 3 - Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk.mp32019-05-02 BBL over Psalm 4 - Want Gij, o HEERE! alleen zult mij doen zeker wonen.mp32019-05-16 BBL over Psalm 5 - O Heere, neem mijn redenen ter ore.mp32019-06-06 BBL over Psalm 6 - Wees mij genadig, O Heere.mp32019-08-01 BBL over Psalm 7 - God is in Christus goed voor de kwade.mp32019-08-15 BBL over Psalm 8 - Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt.mp32019-09-12 BBL over Psalm 9 - Verheuge in Uw Heil.mp32019-09-26 BBL over Psalm 10 - Volkomen uitkomst geven.mp3.mp32019-10-10 BBL over Psalm 11 - Want ziet, de goddelozen spannen den boog, zij schikken hun pijlen op de pees.mp32019-10-24 BBL over Psalm 12 - Behoud, o HEERE; want de goedertierene ontbreekt.mp32019-12-12 BBL over Psalm 13 - Klachten en vertrouwen.mp32019-12-19 BBL over Psalm 14 - De dwaas zegt in zijn hart.mp32020-01-16 BBL over Psalm 15 - Den Heere zij eeuwig lof.mp32020-01-30 BBL over Psalm 16 - Daarom is mijn hart verblijd.mp32020-02-27 BBL over Psalm 17 - HEERE! hoor de gerechtigheid, merk op mijn geschrei, neem ter ore mijn gebed.mp32020-03-12 BBL over Psalm 18 - Uw Naam zal ik psalm zingen.mp32020-04-02 BBL over Psalm 19 - De Zonne der Gerechtigheid.mp32020-04-16 BBL over Psalm 20 - O Heere Behoud Ons.mp32020-04-30 BBL over Psalm 21 - Uw macht met psalmen loven.mp32020-05-14 BBL over Psalm 22 - En Grote Daden.mp32020-05-28 BBL over Psalm 23 - De Zeer Goede Herder.mp32020-06-11 BBL over Psalm 24 - Verheft U, Gij Eeuwige Deuren.mp32020-07-16 BBL over Psalm 25 - Tot U, o HEERE! hef ik mijn ziel op.mp32020-07-30 BBL over Psalm 25 - HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.mp32020-08-13 BBL over Psalm 26 - Doe Mij Recht.mp32020-08-27 BBL over Psalm 27 - De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen.mp32020-09-17 Alblasserdam - Psalm 30 Ik zal U verhogen, HEERE, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden over mij niet verblijd.mp32020-09-24 Alblasserdam - Psalm 29 Geeft den HEERE, gij kinderen der machtigen! geeft den HEERE eer en sterkte.mp32020-10-01 Alblasserdam - Psalm 31 Op U, o HEERE! betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door Uw gerechtigheid.mp32020-10-08 Alblasserdam - Psalm 32 Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.mp32020-10-15 Alblasserdam - Psalm 33 Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten.mp32020-10-22 Alblasserdam - Psalm 34 Ik zal den HEERE loven te aller tijd; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn.mp32020-10-29 Alblasserdam - Psalm 35 Twist, HEERE! met mijn twisters; strijd met mijn bestrijders.mp32020-11-04 Alblasserdam - Psalm 36 O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.mp32020-11-04 Alblasserdam - Psalm 37 Het weinige, dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen.mp3