Preken

.. H.C. Zondag 01 - Wat is uw enige Troost beide in leven en in sterven.mp3H.C. Zondag 02 - Waaruit kent gij uw ellende.mp3H.C. Zondag 03 - Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp3H.C. Zondag 04 - Is dan God ook niet barmhartig.mp3H.C. Zondag 05 - Is er dan nog enig Middel.mp3H.C. Zondag 06 - Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn.mp3H.C. Zondag 07 - Wat is een waar geloof.mp3H.C. Zondag 08 - Hoe worden deze Artikelen gedeeld.mp3H.C. Zondag 09 - Ik geloof in God den Vader, Schepper des hemels en der aarde.mp3H.C. Zondag 10 - Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods.mp3H.C. Zondag 11 - Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd.mp3H.C. Zondag 12 - Waarom is Hij Christus, dat is Gezalfde, genaamd.mp3H.C. Zondag 13 (vr. 33) Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd.mp3H.C. Zondag 13 (vr. 34) Waarom noemt gij Hem onzen Heere.mp3H.C. Zondag 15 (vr. 37-39) Wat verstaat gij door het woordje geleden.mp3H.C. Zondag 16 (vr. 40-44) Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen.mp3H.C. Zondag 17 - Wat nut ons de opstanding van Christus uit de doden.mp3H.C. Zondag 18 - Wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel.mp3H.C. Zondag 19 (vr. 50-51) Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods.mp3H.C. Zondag 20 - Wat gelooft gij van de Heilige Geest.mp3H.C. Zondag 21 (vr. 54 - 55) Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijke Kerk.mp3H.C. Zondag 21 (vr. 56) Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3