Preken

(.) Afgoden in de Bijbel (.) BBL over de Tabernakeldienst (.) BBL over de profeet Bileam (.) BBL over het leven van Izak (.) Bijlagen ds. J. Lohuis (.) De bezetene van Gardara (.) Handelingen der Apostelen (.) Verklaring Dordtse Leerredenen (.) Verklaring Heidelberger Catechismus (.) Verklaring Ned. Geloofsbelijdenis (.) Zendbrieven der Apostelen (2014-10-29 Scherpenisse) Jesaja 8 vs 20 - Tot de wet en tot de getuigenis. zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.mp3(2015-11-22 Scherpenisse) Openb. 20 vs 7 - En wanneer de duizend jaren zullen geeindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden.mp3(2018-11-11) Ds. J. Lohuis over Dan. 3 vs 1 Het afgodisch beeld van Nebucadnezar en Netflix in onze tijd.mp3(2023-11-08 Hilversum) Joh. 3 vers 3 - Voorwaar, voorwaar zeg Ik u; Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.mp3(2024-03-24 Harskamp) Marcus 15 vers 22-23 En zij brachten Hem tot de plaats Golgotha, hetwelk is, overgezet zijnde, Hoofdschedelplaats.mp3(2024-04-28 Scherpenisse) Jes. 49 vers 23 En koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen; zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht ter aarde.mp3(2024-05-05 Scherpenisse) Joh. 8 vers 31-32 Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.mp3..