Preken

.. BBL over Elia 01 - Kon. (1) 17 vs 1 Elia kondigt koning Achab een hongersnood aan.mp3BBL over Elia 02 - Kon. (1) 17 vs 1-7 Elia vlucht op Gods bevel naar de beek Krith.mp3BBL over Elia 03 - Kon. (1) 17 vs 7-15 Elia bij de weduwe te Sarfath.mp3BBL over Elia 04 - Kon. (1) 17 vs 16 Het meel van de kruik werd niet verteerd, en de olie van de fles ontbrak niet.mp3BBL over Elia 06 - Kon. (1) 18 Ga heen, vertoon u aan Achab; want Ik zal regen geven op den aardbodem.mp3BBL over Elia 07 - Kon. (1) 18 vs 17-20 Elia bij koning Achab; zijt gij die beroerder Israels.mp3BBL over Elia 08 - Kon. (1) 18 vs 17-24 Elia op de berg Karmel neemt het op tegen 450 baalpriesters van koning Achab.mp3BBL over Elia 09 - Kon. (1) 18 Elia spot met de afgod van de baalpriesters.mp3BBL over Elia 10 - Kon. (1) 18 vs 30-40 Elia bidt vuur van de hemel, en doodt de baalpriesters door het zwaard.mp3BBL over Elia 12 - Kon. (1) 19 vs 1-7 Het is genoeg; neem nu, HEERE, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.mp3BBL over Elia 13 - Kon. (1) 19 vs 7-8a Zo stond hij op, en at, en dronk; en hij ging, door de kracht derzelver spijs.mp3BBL over Elia 14 - Kon. (1) 19 Elia in moedeloosheid; ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te nemen.mp3BBL over Elia 15 - Kon. (1) 19 vs 9-21 Ook heb Ik in Israel doen overblijven zeven duizend, alle knieen, die zich niet gebogen hebben voor Baal.mp3BBL over Elia 16 - Kon. (1) 21 Achab sprak tot Naboth, zeggende; Geef mij uw wijngaard, opdat hij mij zij tot een kruidhof.mp3BBL over Elia 17 - Kon. (2) 1 Is het, omdat er geen God in Israel is, dat gijlieden heengaat, om Baal-Zebub, den god van Ekron, te vragen.mp3BBL over Elia 18 - Kon. (2) 2 vs 6-11 Alzo voer Elia met een onweder ten hemel.mp3