Preken

(.) 2021-07-22 OGG in Ned. Scheveningen (2013-08-22 Oosterland) avonddienst.mp3(2013-11-03 Dordrecht) 10.00 uur.mp3(2013-11-03 Dordrecht) 17.00 uur.mp3(2013-12-01 Oud Beijerland) Nabetrachting Heilig Avondmaal.mp3(2013-12-01 Oud Beijerland) Bediening Heilig Avondmaal.mp3(2016-06-02 Scheveningen) Psalm 37 vers 4 - En verlustig u in den Heere.mp3(2019-12-04 Scheveningen) Joh. 16 vs 7 - Doch Ik zeg u de waarheid; Het is u nut, dat Ik wegga.mp3(2021-09-26 Krimpen) HC zondag 48, vraag 123 - Het gebed des Heeren; Uw Koninkrijk kome.mp3(2021-10-27 Krimpen) preekfragment met herhaling uit Openb. 12 vers 9 - De uitwerping en vernedering van satan.mp3(2021-11-25 OGG Scheveningen).mp3(2022-02-11 Katwijk) Openb. 20 vs 11-12 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden.mp3(2022-03-01 Kampen) Matth. 26 vs 12-13 Want als zij deze zalf op Mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis.mp3(2022-12-08 Scheveningen) Matth. 7 vers 21 - Niet een iegelijk, die tot Mij zegt; Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.mp3(2023-11-02 Culemborg) Jesaja 41 vs 9 - Gij, welken Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar bijzondersten geroepen heb.mp3(2023-12-07 Scheveningen) Efeze 1 vers 6 - Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde.mp3(Oosterland) Gen. 15 vs 17 - En ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel, die tussen die stukken doorging.mp3(Oud Beijerland) 2 Korinthe 12 vs 9a - En Hij heeft tot mij gezegd; Mijn genade is u genoeg.mp3(Ouddorp) Jesaja 40 vs 1-2 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.mp3(Papendrecht) 1 Kon. 10 vers 1 - En toen de koningin van Scheba het gerucht van Salomo hoorde, aangaande den Naam des HEEREN.mp3(Papendrecht) Openb. 7 vs 27b - En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.mp3(St. Philipsland) Matth. 25 vs 36 - Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht.mp3(St. Philipsland) Psalm 8 vers 2 - O HEERE, onze Heere, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde. Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen.mp3..