Preken

.. Maleachi 3 vs 2 - Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt.mp3Openb. 18 vs 4-5 Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.mp3