Preken

(a) Gods Wet maakt de zonden in het geweten van de zondaar levend, het Evangelie maakt de ziel van de verloren zondaar levend (Gal. 3 vs 21-25).mp3(b) M.H. Nagel over het Profetisch Ambt van de Heere Jezus Christus, nawoord en afsluiting dhr. Van der Meer.mp3..